دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارضات زناشوییتوضیحات

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی (فصل دوم پژوهش)

شرح مختصر:

تعارضات زناشويي  

حل تعارضات زناشويي يكي از آرزوهاي مشاوران خانواده است. اگر بپذيريم كه هيچ زندگي مشتركي بدون تعارضات قابل تصور نيست، آن گاه مي توانيم خود را از فشار چرايي به وجود آمدن مشكل برهانيم و در عوض به حل آن فكر كنيم. شناسايي تعارضات همسران در زندگي مشترك متأسفانه برخي افراد سر هر موضوع و يا اتفاقي كه از طرف فرد مقابلشان صورت مي گيرد، پيش‌داوري و يا قضاوت زود هنگام مي‌كنند كه در زندگي آنها تأثير منفي مي‌گذارد. همه ما در زندگي كم و بيش شاهد مشاجره بين پدر و مادر بوده ايم و يا خود به عنوان والدين گاهي با همسرمان مشاجره كرده ايم. حتماً شنيده ايد كه قديمي ها مي گفتند دعوا، نمك زندگي است. شايد منظور آن ها اين بوده است كه هيچ زندگي بدون دعوا نمي شود. اما موضوع اين است كه اگر اين دعواها يا تعارضات در زندگي مشترك حل نشود، ديگر نه نمك زندگي بلكه سمي مهلك خواهد بود كه اساس آن را به خطر خواهد انداخت. از اين رو حل اين تعارضات كه مايه اصلي اختلاف در زندگي مشترك است، هم و غم مشاوران و كارشناسان خانواده مي باشد و هرچه در اين زمينه تلاش شود باز كم است. خوشبختانه با پيشرفت علم مشاوره و آشنايي نسبي مردم با مشاوره ها، استفاده از تكنيك هاي مختلف براي حل مشكلات زناشويي رواج پيدا كرده است. كتاب هاي زيادي در اين زمينه چاپ مي شود و الگوهاي مختلفي براي كمك به زوج ها ارائه مي شود.

برونفن برنر[1](1994) در نظريه نظام هاي بوم شناختي پاسخ هاي اعضاي خانواده را درپيوند با هم مي داند. او شخص را به صورتي در نظر مي گيرد كه در يك نظام پيچيده از روابط رشد مي كند، به طوري كه چندين سطح از محيط اطراف بر او اثر مي گذارند. در اين الگوتعاملات رفتاري ميان همسران ، يكي از عوامل تأثير گذار بر رشد رواني كودكان به شمار مي رود. تعارض بين والدين ، يكي از مشكلاتي است كه كودكان سراسر دنيا با آن مواجهه هستند وتقريباً همه كودكان حدي از تعارض بين والدين را تجربه و آن را به عنوان منبع تنيدگي معرفي مي كنند(كامينگز،كوروس وپاپ[2]،2007). زماني كه رابطه زناشويي والدين صميمي باشد ، فرزندان خود را بيشتر تشويق وتحسين مي كنند و كمتر از آنها ايراد مي گيرند و يا آنها را سرزنش مي كنند . در مقابل، وقتي كه زندگي زناشويي تنش زا وخصمانه است، والدين به احتمال بيشتري به فرزندان ابراز خشم ، انتقاد وتنبيه مي كنند(ارل وبورمن[3] ،1995 ؛هاروادو كانگر[4]  ،1997). تعارض زناشويي، با تأثير بر روحيات وخلق وخوي كودك موجب تنش ومشكلات رفتاري وعاطفي براي كودكان است وهم با اثرگذاري بر رضايت از زندگي زناشويي پدر ومادر ، به صورت غير مستقيم موجب اختلال در تعامل والد– كودك و فرزند پروري خواهد بود. چنانچه زن وشوهر نتوانند يك الگوي ارتباطي سالم را در تعاملات خود بكار گيرند ، روابط آنها در تعامل با ديگر اعضاي خانواده نيز دچار بحران مي شود(فورز[5] ،1998). براساس مطالعه برنان[6] (1990)، در كنشهاي متقابل تعارضات خانوادگي، به طور معمول چند الگوي رفتاري مختلف نظير مقابله منفي ومقابله منفي توأم با خشنوت بروز مي كند.

مطالعات نشان داده اند كودكاني كه پدر و مادر آنها مرتب با يكديگر در تعارض هستند اغلب مشكلات رفتاري جدي نظير عدم اطاعت ، پرخاشگري ، اضطراب وگوشه گيري (امري[7] ،1999،ديويس وكامينگز،1994،كاتز وگاتمن[8] ،1993) و اختلال در كنش هاي شناختي ، اجتماعي( مانند احساس بي كفايتي)، افت تحصيلي، روانشناختي ومسايل بهداشتي( اليس وگاربر[9] ،2000، ديويس وكامينگز،1994، ماتيسون فورنس[10] ،1995) دارند. حتي كودكان نوپا به عواطف منفي وخصمانه در خانه با اضطراب ، اندوه آشكار وخشم پاسخ مي دهند ، چه آنها كه خود درگير اين مسائل باشند يا نباشند(كامينگز، زان وكسلر ورادك يارو[11]  ،1981؛ كامينگز ، كوروس وپاپ ،2007 ) نشان دادند كه كشمكش هاي زناشويي به عنوان يك عامل استرس زا مي تواند با كاهش احساس ايمني هيجاني كودك به مشكلات سازگاري او بي انجامد.

سطح بالاي تعارض والدين احساس امنيت وايمني را در كودكان دچار اشكال مي كند . اين كودكان مرتب دچار اين بيم هستند كه ثبات فضاي خانواده بر هم خورد ومورد خشم والدين قرار گيرند. با مشاهده تعارض ودرگيري هاي شديد والدين اين كودكان روش اداره كردن عواطف منفي را ياد نخواهند گرفت ورفتار والدين الگويي  براي برون ريزي عواطف منفي وپرخاشگري خواهد بود( كمپل[12] ،2001).

ازديدگاه ديگري ارتباط بين تعارضات زناشويي ومشكلات كودكان يك ارتباط دو سويه است بدين صورت كه كودكان دشوار كه رفتار انعطف ناپذير ، بهانه گير وسختي دارند خود موجب بالا رفتن تعارض براي والدين خواهند بود و تعارض هاي والدين هم رفتار كودك را تشديد مي كند . والدين در برابر كودكان سخت بيشتر احساس بي كفايتي دارند و مايل هستند بهتر بتوانند رفتارهاي انضباطي اعمال كنند وگاهي اين عمل منجر به بالا رفتن درگيري بين خود آنها مي شود (كمپل ،2001).

بنا به نظريه سيستمي، سطح اضطراب جاري، شيوه هاي برخورد با اضطراب، و شدت استرسورهاي جاري، يا وقايع التهاب زا، كه تشديد كننده اضطراب و فرآيندهاي آن در سيستم خانواده گسترده است، عوامل اصلي تعيين كننده زمان، شدت و تداوم تعارض زناشويي است (ثنايي، 1378ب). بايد توجه داشت كه هميشه احتمال برخورد و اصطحكاك در سيستم وجود دارد، لذا اين سيستم بايد خود را براي ايجاد تغييرات بافتي مورد نياز آماده كند (مينوچين و فيمشن، ترجمه بهاري و سيا، 1381). به عبارت ديگر، وجود يا عدم تعارض نيست كه كيفيت ازدواج را تعيين مي كند، بلكه چگونگي مقابله با شرايط تعارضي است كه كيفيت رابطه را تعيين مي كند (وود، 1997).

 

[1] – Bronfenbrenner

[2] – Kouros & Popp

[3] – Erel & Burman

[4] – Harold & Conger  

[5] – Fawerz

[6] – Bernon

[7] – Emery

[8] – Katz & Gattman

[9] – Ellis & Garber

[10] – Mattison & Forness

[11] – Radke- Yarrow

[12] – Campbell

-11-2 پژوهش هاي خارجي

در دهه هاي 80 و90 محققين موضوع رضايت زناشويي را با تأكيد بيشتر بر جنبه هايي از تعاملات زناشويي كه كمتر  محسوس وقابل مشاهده است ادامه دادند ( شامل تفسيررفتارهاي متقابل، هيجانات تجربه شده ، پاسخ هاي فيزيولوژيكي به تعاملات). همچنين الگوهاي كلي تعاملات زوجين وابعاد اجتماعي آنان ناديده گرفته شده بود و به خشنوت هاي زناشويي توجه بيشتري شد( برادبري وديگران،2000).

تحقيقاتي كه بر روي تغييرات فيزيولوژيك مربوط به روابط زناشويي انجام شده اهميت زيادي دارد . اين يافته ها نشان مي دهد كه تغييرات فيزيولوژيك با بروز عواطف ارتباط مستقيم دارند، تامسون وگيلبرت[1] (1998) دريافتند كه همزماني وتشابه در سيستم فيزيولوژيك در بين زوج هاي رضايتمند بيش از زوج هاي ناراضي است . بعضي مطالعات كه درباره ي اثرات فرزندان بر رضايت زناشويي انجام شده مشخص كرده اند كه فرزندان تأثيرات متناقضي بر كيفيت روابط زوجين مي گذارند( وايت و ليلارد[2] ،1991).

بعضي مطالعات اوليه درباره زوجين هر دو شاغل نشان داده اند كه تغيير ساختار خانواده به وسيله شاغل شدن هر دو عضو به تعارض بيشتر وشادي كمترو مبهم شدن نقشهاي جنسيتي[3] منجر مي شود( اكسلسون[4] ،1963).

مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه صميميت وگفتگو براي اكثر روابط يكي از مهمترين منابع رضايت يا عدم رضايت محسوب مي شود، معمولاً زوجهاي پريشان مهارت هاي ارتباطي كمتري را نسبت به زوجهاي غير پريشان نشان مي دهند وديد خوبي نسبت به ارتباطشان ندارند (بري وجوري لس،1995).

پژوهش نشان داده است زناني كه انتظار دارند توسط همسرانشان طرد شوند رفتارهاي را انجام مي دهندكه پيش بيني مي كنند احساسات منفي را در همسرانشان به وجود مي آورند(مك نالتي و كارني، 2004).

انواع تعارضات كاري وخانوادگي وجود دارد . آنها شامل تنيدگي شغلي ، باركاري زياد ، تعارض نقش ونيز مشكلات مربوط به مراقبت از كودك ، نگهداري از بزرگسالان ومسائل مربوط به تعادل بين شغل ، خانواده ونيازهاي شخصي مي باشد . در نهايت فشارهاي رواني داراي كيفيت واگير است و به جنبه هاي ديگر زندگي فرد نيز سرايت مي كند(بري وجوري لس،1995).

گرين هاوس وهمكاران (1989) تعارض هاي مبتني بر زمان و رفشار رواني را مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند كه زنان ومردان سطوح مشابهي از تعارض ها ي مبتني بر فشار رواني را به شيوه هاي مختلف تجربه مي كنند برنامه هاي كاري براي مردان و نه براي زنان با تعارض هاي مبتني بر فشار رواني همراه هستند . زنان سطوح بالاي از  تعارض كار ، خانواده را هنگامي كه به شدت درگير كار خود هستند تجربه مي كنند و تجربه اين تعارض به مراتب كمتر خواهد بود ، هنگامي كه همسران برجستگي هاي بارزي از خود دركارشان نشان مي دهند. اين براي مردان برعكس خواهد بود. تعارض هاي كار وخانواده براي مردان به اشتغالات حرفه اي آنان ارتباط ندارد در حالي كه در درگيري هاي شغلي كاملاً با تعارض هاي كاري و خانوادگي مرتبط است .

 

[1]- Thomsen & Gilbert

[2] – Waite & Liilard

[3] – Gender rols

[4] – Axelson

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 40% تخفیف

20000 تومان

12000 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

تعداد صفحات نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
52 WORD - قابل ویرایش کارشناسی ارشد و دکترا 12000 تومان
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد