دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

دریافت پروژه امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاینتوضیحات

دریافت پروژه امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

 

 

بخشی از پروژه :

چکیده

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه‌هاي اخير شيوه‌هاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوه‌ها و رويه‌هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه‌جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصله‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام مي‌شود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بين‌الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامد‌هاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاي اقتصادي نقش محوري دارد.

بهره گیری از مزایای تکنولوژی اطلاعات در تجارت الکترونیکی مستلزم شناخت کاملی از ویژگیها و بسترهای حقوقی در قانون توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی است. یکی از این زیرساختهای مهم در مقبولیت فرایندهای بانکداری الکترونیکی، امنّیت و کنترل رفتارهای غیرقانونی در این نوع سیستمها است. امنیّت به عنوان یکی از چالشهای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش ریسک و زیان فعالان تجارت التورنیک و بانکها مطرح بوده و از مهمترین پارامترهای تضمین سلامت تراکنش های مالی محسوب می شود. هر سیستم بانکداری الکترونیکی باید عوامل تصدیق اصالت، محرمانگی، یکپارچگی، انکارناپذیری و دیگر پارامترهای امنیتی را در نظر داشته و تضمین کند که فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات مجاز، محرمانه و حسابهای مشتریان دسترسی داشته و سوابق معاملات، غیرقابل ردیابی و رسیدگی باشند. مسئله اعتماد در محیط اینترنت و بانکداری الکترونیکی مهم تر از تجارت و فروش و بانکداری در محیط آفلاین است زیرا ایجاد و پرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشد.

بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينه‌هاي زيرساخت‌ فني، مسائل قانوني ومقرراتي، آگاه‌سازي و آموزش و تحصيل، فراهم آوری بسترهای امنیتی در زمینه تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی است تا شرايط براي فعاليت‌ فعالان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود.

مطالب فهرست شده:

فصل اول، مقدمه

1-1- مقدمه. 2

2-1- مروری بر پیشینه تحقیق.. 2

3-1- مسأله اصلي تحقيق.. 3

4-1- تشريح و بيان موضوع. 3

5-1- ضرورت انجام تحقيق.. 3

6-1- مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری(4

7-1- اهداف تحقيق.. 4

8-1- قلمرو انجام تحقيق.. 4

9-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي.. 4

10-1- ساختار تحقیق.. 7

فصل دوم ، ادبیات موضوع ، معرفی تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

1-2- مقدمه. 9

2-2- تاریخچه‌ تجارت الکترونیک و امنیت در پرداختهای آنلاین.. 9

3-2- تعاريف تجارت الکترونیک وپرداخت آنلاین.. 10

4-2-مدل های تجارت الکترونیکی‌12

1-4-2- مدل Business to Business یا B2B.. 13

2-4-2- مدل Business to Consumer یا B2C و Consumer to Business یا C2B.. 13

3-4-2- مدل Consumer to Consumer یا C2C.. 13

4-4-2- مدل Government to Business یا G2B و Business to Government یا B2G.. 13

5-4-2- مدل Government to Customer یا G2C و Customer to Government یا C2G.. 13

6-4-2- مدل Government to Government یا G2G.. 13

5-2- مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی.. 14

1-5-2- بسترمناسباطلاعاتیوارتباطی.. 14

2-5-2-حذف نسبی واسطه ها14

3-5-2- افزایش قدرت خریداران وپیدایش بازارهای جدید برای تولیدکنندگان.. 14

4-5-2-سفارشی کردن محصولات وخدمات پشتیبانی قوی.. 14

5-5-2-پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا ورقابت سراسری.. 15

6-2- چارچوب نظری تجارت الکترونیک…. 15

7-2- مراحل تجارت الكترونيك…. 16

8-2- تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک…. 17

9-2- ابزارهاي تجارت الكترونيك…. 18

10-2- پرداخت الکترونیکی.. 18

1-10-2- روشهای پرداخت الکترونیکی.. 19

2-10-2- استفاده از کارتهای الکترونیکی.. 19

3-10-2- پول الکترونیکی.. 20

4-10-2- روش پرداخت شخص به شخص…. 20

5-10-2- چک الکترونیکی 20

6-10-2- کارت های هوشمند20

1-6-10-2- از نظر نوع ارتباط کارت با کارت خوان 20

2-6-10-2- از نظر نوع تراشه بکار رفته در کارت 21

3-6-10-2- امنیت کارتهای الکترونیکی.. 21

11-2- آشنایی با پول الکترونیک…. 21

1-11-2- ویژگیهای پول ا لکترونیک…. 22

2-11-2- مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی.. 23

3-11-2- برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی.. 24

4-11-2- جلوگیری از پرداخت مجدد پول الکترونیکی.. 24

5-11-2- پیامد های اقتصادی گسترش استفاده از پول ا لکترونیکی.. 25

6-11-2- افزایش کارآیی مبادلات… 25

7-11-2- وا سطه های مالی و بانکها25

8-11-2- بازار های مالی.. 26

9-11-2- رشدوتوسعه کاربرد پول الکترونیک و مؤسسات پرداخت الکترونیک در جهان.. 26

12-2- معماري اينترنت… 28

13-2- معماری WAP. 28

14-2- نتیجه گیری.. 29

فصل سوم ، امنیت و چالشهای امنیتیدر تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین

1-3- مقدمه. 30

2-3- تعریف امنیت… 30

3-3- سرویس های امنيتي.. 31

1-3-3- فرآيند امن‌سازی.. 32

2-3-3- چرخه ی حفاظت اطلاعات… 33

4-3- مفهوم امنیت در تجارت الکترونیک…. 34

1-4-3- امنیت در ﺗﻮﻟﯿﺪ.. 35

1-1-4-3 Cross site scripting 36

2-1-4-3 SQL Injection 36

3-1-4-3 Price manipulation 36

4-1-4-3 Buffer overflow 36

5-1-4-3 Password guessing 37

2-4-3- امنیت در اراﺋﻪ. 37

3-4-3 – امنیت در اﻧﺘﻘﺎل.. 38

4-4-3- امنیت در درﯾﺎﻓﺖ… 38

5-4-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.. 38

5-3- راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. 39

1-5-3- ﺗﻮﻟﯿﺪ.. 39

2-5-3- اراﺋﻪ. 40

3-5-3- اﻧﺘﻘﺎ ل.. 41

4-5-3- درﯾﺎﻓﺖ… 41

6-3- راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﻼن.. 41

1-6-3- انواع حملات بر حسب نحوه عملکرد. 42

2-6-3- انواع حملات از نظر تاثير در ارتباط.. 42

7-3- تهدیدات امنیتی فضای مجازی.. 43

1-7-3-Phishing. 44

2-7-3- Pharming. 44

3-7-3- ویروس ها و کرم ها45

4-7-3- تروژان ها45

5-7-3-DOS. 45

8-3- روشهای برقراری امنیت در قراردادهای الکترونیکی.. 46

1-8-3- تهدیدها46

2-8-3- اهداف… 47

3-8-3- محرمانه بودن پیام. 48

4-8-3- شناسایی متعاملین و کنترل دسترسی.. 49

5-8-3- تأیید اصالت… 49

5-8-3- عدم رد. 50

6-8-3- تمامیت داده. 51

9-3- نيازمندي‌هاي امنيت… 52

10-3- هزينه در ازاي امنيت… 53

11-3- امنيت مخابرات ميان كاربر و بانك…. 53

1-11-3- SSL/TLS/WTLS. 53

2-11-3- كانال ايمن.. 53

3-11-3-توافق و انتقال داده 54

4-11-3- /SSLV2/SSLV3/TLS. 54

5-11-3- WTLS. 54

6-11-3- مسايل پياده‌سازي.. 54

7-11-3- تكيه‌گاه‌هاي اعتماد. 55

8-11-3- محدوديت‌هاي صادراتي.. 55

12-3- اعتبارسنجي كاربر. 56

1-12-3- موجوديت در برابر اعتبارسنجي تراكنش…. 56

2-12-3- مكانيزم تصديق.. 56

1-2-12-3 رمز با طول ثابت 56

2-2-12-3 رمز پويا56

3-2-12-3 پرسش / پاسخ 57

4-2-12-3 SSL/TLS/WTLS 58

5-2-12-3 امضاي ديجيتالي 58

6-2-12-3 مجوزهاي سخت‌افزاري 58

13-3- مطالب بيشتر راجع به امنيت… 59

1-13-3- ثبت‌نام. 59

2-13-3- وكالت و نمايندگي.. 59

3-13-3- بسترهاي امن.. 59

4-13-3- عامل انساني.. 60

5-13-3- ورود به كامپيوتر و كنترل عمليات… 60

14-3- نتیجه گیری.. 60

فصل چهارم ، رمز نگاری

1-4- مقدمه. 62

2-4- تعریف رمزنگاری.. 62

3-4- دلیل رمزنگاری اطلاعات در کامپیوتر. 63

4-4- دو اصل اساسی رمز نگاری.. 63

5-4- سرویس رمزنگاری.. 64

6-4- رمزنگاری سخت افزاری.. 65

7-4- پروتکل رمزنگاری.. 65

8-4- الگوریتم رمزنگاری.. 66

9-4- انواع روشهای رمزنگاری.. 67

1-9-4- رمزهاي جانشيني.. 67

2-9-4- رمزهای جابجايی.. 68

11-4- الگوریتمهای رمزنگاری متقارن.. 68

1-11-4- روش متقارن Symmetric. 70

2-11-4- تحليل الگوريتمهاي متقارن.. 71

12-4- الگوریتمهای رمزنگاری نامتقارن.. 71

1-12-4- تحليل الگوريتمهاي نامتقارن.. 76

13-4- رمزنگاری کليد عمومی.. 76

14-4- الگوریتم‌های رمزنگاري کليد خصوصي.. 76

15-4- تکنولوژی امنیتی PKI. 77

16-4- مقایسه روشهای رمزنگاری.. 79

17-4- انواع کلیدهای رمزنگاری.. 80

1-17-4- كلیدهای محرمانه. 80

2-17-4- كلیدهای عمومی و خصوصی.. 81

3-17-4- كلیدهای اصلی و كلیدهای مشتق شده82

4-17-4- كلیدهای رمز كننده‌ كلید.. 82

5-17-4- كلیدهای نشست… 83

18-4- رمزنگاری مبدأ به مقصد و رمزنگاری انتقال.. 83

19-4- تجزیه و تحلیل رمز. 84

1-19-4- افزونگی.. 85

2-19-4- تازگی پیامها85

3-19-4- راهکاری برای ایجاد تازگی پیام. 85

4-19-4- رمزهاي دنباله اي.. 85

20-4- مديريت كليد.. 85

1-20-4- دريافت و استفاده از زوج كليد.. 86

2-20-4- بازيابي كليد.. 86

3-20-4- چرخه حيات يك كليد.. 87

21-4- رمز نگاری Rijndael87

22-4- الگوریتم آمیزش…. 89

23-4- – SSL و TLS. 90

24-4- الگوريتم هاي تبادل كليد.. 91

25-4- نتیجه گیری.. 92

فصل پنجم ، تشخیص هویت و امضای دیجیتالی

1-5- مقدمه. 93

2-5- شناسایی و احراز هویت… 93

1-2-5- انواع فاکتورهای احراز هویت در امنیت اطلاعات… 94

2-2-5- چیزی که شما می دانید.. 94

3-2-5- چیزی که شما دارید.. 95

4-2-5- چیزی که شما هستید.. 95

5-2-5- منظور از Two-Factor و Multifactor در احراز هویت… 95

3-5- رمز های عبور و توکن و بایومتریک…. 96

1-3-5- رمزهای عبور. 98

2-3-5- توکن ها99

3-3-5- سیستم های بایومتریک…. 100

1-3-3-5 مقیاس های کارایی تجهیزات بایومتریک 101

4-5- تعريف و تاريخچه امضاي الكترونيك…. 103

1-4-5- تعريف امضاء و جايگاه حقوقي آن.. 103

2-4-5- تاريخچه امضاي الكترونيك…. 104

3-4-5- تعريف امضاي الكترونيك…. 104

5-5- جنبه‌هاي فني امضاي الكترونيك…. 106

1-5-5- انواع امضاي الكترونيك…. 106

2-5-5- فن‌آوري و زيرساخت امضاي ديجيتال.. 107

6-5- امضای دیجیتالی مبتنی بر چکیده پیام. 107

7-5- امضای دیجیتالی مبتنی بر روش های رمزنگاری کلید عمومی.. 109

8-5- مقایسه کلی امضای دیجیتال و گواهی نامه دیجیتال.. 109

9-5- معرفی الگوریتم درهم سازی استاندارد SHA-3. 112

10-5- نحوه ايجاد يك امضاي ديجيتال.. 114

1-10-5- مرجع گواهي امضاء. 114

2-10-5 جنبه‌هاي حقوقي امضاي الكترونيك…. 116

3-10-5- ماهيت امضاي الكترونيكي.. 117

4-10-5- پذيرش قانوني امضاي الكترونيك…. 117

5-10-5- ارزش اثباتي امضاي الكترونيك…. 118

11-5- پسوردهای یکبار مصرف ( (OTP. 118

1-11-5- استفاده از شناسه کاربری و پسورد برای ورود به سیستم از طریق ریموت… 119

2-11-5- استفاده از OTP برای وارد شدن به ویندوز از طریق ریموت… 119

3-11-5- استفاده از OTP در کنار شبکه شرکت برای وارد شدن به سیستم عامل.. 120

4-11-5- استفاده از OTP برای دسترسی آفلاین.. 120

5-11-5- معماری پیشرفته. 120

6-11-5- مزایای استفاده از این روش…. 121

7-11-5- مولفه‎ها و پیش‎نیازهای مورد احتیاج.. 121

12-5- نتیجه گیری.. 122

فصل ششم ، پروتکل هاوالگوریتم های امنیتیدرتجارت الکترونیک و پرداختهای آنلاین

1-6- مقدمه. 124

2-6- پروتکل PKI. 124

3-6- پروتکل SET.. 125

1-3-6- مدل SET.. 126

2-3-6- بررسی اجمالی از پروتکل SET.. 127

1-2-3-6 مشکل با SSL 127

2-2-3-6 بازنگری پروتکل SET 127

1-3-3-6 استفاده از کلید متقارن 129

2-3-3-6 استفاده از کلید نامتقارن- امضاء دیجیتال (خلاصه پیام) 129

3-3-3-6 RSA-OAEP 130

4-3-6- امضاهای دوگانه. 130

5-3-6- فرایند SET.. 130

6-3-6- بیمه گواهینامه. 131

1-6-3-6 گواهی نامه‌های تجاری 132

2-6-3-6 گواهینامه دروازه پرداخت 132

3-6-3-6 گواهینامه صادر کننده 132

7-3-6- ثبت نام شرکت کنندگان.. 132

8-3-6- دو مشکل با پروتکل ثبت نام. 133

9-3-6- آینده SET.. 133

4-6- پروتکل S-HTTP. 134

5-6- پروتکل S-MIME.. 134

6-6- پروتکل SSL.. 135

1-6-6- مکانیزم های تشکیل دهنده SSL.. 135

2-6-6- اجزای پروتکل SSL.. 136

3-6-6- الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی شده در SSL.. 136

4-6-6- نحوه عملکرد داخلی پروتکل SSL.. 136

5-6-6- الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی شده در SSL.. 137

6-6-6- پروتکل رکورد در SSL.. 138

7-6-6- پروتکل تغییر مشخصات رمز در SSL.. 138

8-6-6- پروتکل هشدار در SSL.. 138

9-6-6- پروتکل دست دادن در SSL.. 138

7-6- پروتکل SEPP. 139

8-6- پروتکل PCT.. 139

9-6- پروتکل IPSec. 140

1-9-6- حالت های انتقال و تونل در AH.. 140

2-9-6- پروتكل AH.. 142

3-9-6- پروتكل ESP. 143

4-9-6- پروتكل IKE.. 144

10-6- معرفی پروتکلKerberos. 145

1-10-6- نقاط ضعف Kerberos. 146

11-6- پروتکل SESAME.. 146

12-6- پروتکل Kryptonite. 147

13-6- پروتکل‌های انتقال فایل امن.. 147

1-13-6- AS2. 147

2-13-6- FTP. 148

3-13-6- FTPS و SFTP. 148

14-6- پروتکل امنیتی TLS. 149

15-6- امنیت لایه انتقال.. 150

16-6- پروتکل تبادل کلید دیفی ، هلمن.. 151

17-6- توابع در هم ساز. 152

1-17-6- اس‌اچ‌ای-۱.. 152

2-17-6- مقایسه‌ای میان توابع درهم سازی.. 154

3-17-6- کاربردها154

4-17-6- صحت داده. 155

5-17-6- آنالیز و ارزیابی رمزنگاری.. 155

6-17-6- SHA-0. 155

7-17-6- اس‌اچ‌ای-۲.. 156

18-6- استاندارد X.509. 157

1-18-6- ساختار گواهی.. 157

2-18-6- فیلد Extension. 158

3-18-6- پسوند فایل‌های گواهی‌های‌ X.509.. 159

4-18-6- نمونه گواهی.. 159

19-6- استفاده از الگوریتم MD5 برای رمز گزاری پسوردهای ذخیره شده در دیتابیس…. 160

1-19-6- شرایط و نکات لازم. 162

2-19-6- مراحل اجرای الگوریتم MD5. 162

1-2-19-6 اضافه کردن بیتهای نرم کننده 162

2-2-19-6 افزایش طول 162

3-2-19-6 تعیین بافر برای MD 163

4-2-19-6 پردازش پیام در بلاک‌های ۱۶ کلمه‌ای 163

5-2-19-6 خروجی 164

20-6- نتیجه گیری.. 164

فصل هفتم ، بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-7- مقدمه. 164

2-7- ضرورت بکارگیری امنیت در تجارت الکترونیک و پرداختهای آنلاین.. 164

3-7- ريسكهاوتهديدات مربوط به تجارت الکترونيکي.. 165

4-7- راهکارهاي پیشنهادی براي توسعه امنیت در تجارت الکترونيکي.. 165

5-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 168

6-8- نتيجه گيري.. 169

فهرست منابع.. 170

پیوست ها173

پیوست- 1- روز 11 سپتامبر، بستری برای خرابکاری اینترنتی.. 173

پیوست -2- سال 2009، سال سلطه بیرحمانه مخرب های اینترنتی.. 174

پیوست -3- بزرگترین حمله اینترنتی در جهان.. 175

پیوست -4-کاربردهاي توکن هاي هوشمند USB177

پیوست -5- انواع روشهاي رمزگذاري اسناد. 181

فهرست شکل ها ،جدول ها و نمودارها

جدول (1-2) ویژگی های پول الکترونیکی , اسکناس و مسکوک, چک و کارت بدهی.. 24

شکل (1-3) سرویس های امنيتي.. 31

شکل (2-3) فرآيند امن‌سازی.. 32

شکل (3-3) انواع حملات امنيتي.. 44

شکل (3-3) لازمه تجارت امن.. 55

شکل (1-1) الگوریتمهای رمزنگاری.. 67

شکل (2-4) رمزهای جابجايی.. 68

شکل (3-4) عملکرد الگوریتمهای رمزنگاری متقارن.. 69

شکل (4-4) مثال عملکرد الگوریتمهای رمزنگاری متقارن.. 70

شکل (5-4) عملکرد الگوریتمهای رمزنگاری نا متقارن.. 72

شکل (6-4) مثال عملکرد الگوریتمهای رمزنگاری نا متقارن.. 72

جدول (1-4) الگوی رمزنگاری نا متقارن.. 73

جدول (2-4) مراحل رمزنگاری.. 74

شکل (7-4) ارتباط Encrypt در تکنولوژی امنیتی PKI. 78

شکل (8-4) تصویری از تکنولوژی امنیتی PKI. 78

شکل (9-4) سیستم كلیدهای محرمانه. 80

شکل (10-4) سیستم كلیدهای عمومی و خصوصی.. 81

شکل (11-4) مثال كليد‌هاي متقارن.. 86

شکل (12-4) طرز کار الگوریتم آمیزش…. 90

شکل (1-5) سه فاکتور احراز هویت… 94

شکل (2-5) ساختار SSO.. 97

شکل (3-5) ساختاررمزهای عبور. 99

شکل (4-5) سیستم های بایومتریک…. 101

شکل (5-5) درصد خطاهای متقاطع.. 101

شکل (6-5) اسکن اثر انگشت… 102

شکل (7-5) کار برد کلید ها در ارسال یک متن برای چند نفر. 106

شکل (8-5) فرآیند امضای دیجیتال مبتنی بر چکیده پیام. 108

شکل (9-5) امضاء و رمزنگاری کل پیام به روش کلید عمومی.. 109

شکل (10-5) اعتبارسنجي امضاء ديجيتال.. 110

شکل (11-5) فرآيند درخواست گواهي.. 111

شکل (12-5) مثالی از سیستم کار امضای دیجیتال.. 112

شکل (13-5) نحوه امضاء يك پيغام ديجيتال.. 114

شکل (14-5) مركز صدور گواهي.. 115

شکل (15-5) شبكه مراجع گواهي و نحوه درخواست گواهی.. 116

شکل (16-5) پیغام ویندوز. 119

شکل (17-5) معماری OTP. 121

شکل (18-5) نمونه اجرای روش احراز هویت با OTP. 122

شکل (2-6) موجوديت‌هاي شركت‌كننده درتراكنش‌هاي SET 126

شکل (3-5) ساختار پروتکلKerberos. 146

جدول (1-6) مقایسه‌ای میان توابع درهم سازی.. 154

جدول (2-6) ساختار گواهی دیجیتالی X.509 نسخه 3.. 158

جدول (3-6) پسوند فایل‌های گواهی‌های‌ X.509. 159

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 50 % تخفیف

20000 تومان

10000 تومان

جهت خرید و دانلود پروژه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

تعداد صفحات نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
202 WORD کاردانی - کارشناسی 10000 تومان
برچسب ها: , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد